Nyheter:

Torsdagen den 11 september tog Regeringen beslut om att förlänga det tidigare givna tillståndet för vindkraftparken på stora Middelgrund med ytterligare sex år.”
Kontakt/Länkar


www.svenskvindenergi.org
Svensk Vindenergi, den nationella branschorganisationen.


www.elforsk.se
Elforsk bedriver omfattande forskning och utveckling inom energisektorn.


www.ewea.org
European Wind Energy Association, Europas största vindkraftsorganisation.


www.ipcc.ch
Intergovernmental panel on climat change; grundad av World Meteorological Organization (WMO) och United Nations Environment Programme (UNEP).


www.sero.se
Sveriges energiföreningars riksorganisation främjar utvecklingen av inhemsk energiproduktion, däribland vindkraft.


www.svensk-vindkraft.org
Svensk vindkraftsförening är en politiskt obunden förening som arbetar för att vindkraften skall byggas ut i Sverige.


www.stem.se
Statens Energimyndighet arbetar för ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart energisystem.


www.windpower.dk
Mycket informativ länk om vindkraft, vilken Danish Wind Turbine Manufacturers Association står bakom.